znajdz nas na FB

Władze - Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Aronii "Aronia Polska"

Władze zrzeszenia wybrane na walnym zgromadzeniu KZPA w dniu 19 marca 2016 roku na kadencję 2016-2021.

Władze zrzeszenia:

Zarząd:
 • Andrzej Karolak – prezes
 • Łucja Orłow-Gozdowska – wiceprezes
Członkowie zarządu:
 • Stanisław Trzonkowski
 • Piotr Eggert
 • Waldemar Zienkiewicz
 • Robert Laskowski
 • Leszek Spytek
Komisja Rewizyjna:
 • Kazimierz Pilarski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 • Sylwester Tarkowski
 • Piotr Nowak

Członkowie honorowi:
 • Prof. dr hab. Iwona Wawer

Idea - Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Aronii "Aronia Polska"

Ideą Zrzeszenia jest wzmocnienie pozycji plantatorów aronii na rynku, negocjowanie w ich imieniu korzystnych kontraktów z odbiorcami owoców, propagowanie i reklamowanie owoców i wszelkich produktów, które powstają z użyciem aronii (soki, przetwory owocowo-warzywne, kosmetyki, syropy, lekarstwa itp) m.in. przez:

 • współpracę i wzajemną pomoc we wszystkich zamierzeniach zbiorowych, pożytecznych dla rozwoju produkcji aronii;
 • popularyzację konsumpcji aronii czarnoowocowej;
 • organizowanie sprzedaży, przetwórstwa i dystrybucji owoców;
 • wpływanie na ustalanie warunków sprzedaży i cen skupu;
 • inicjowanie i udzielanie pomocy w zakładaniu uprawy;
 • prowadzenie fachowego poradnictwa dla plantatorów;
 • współudział w ustalaniu programów produkcji;
 • zapoznawanie członków z metodami i kierunkami produkcji w kraju i za granicą;
 • współpracę z organizacjami naukowymi w celu wykorzystania prac badawczych w produkcji.

Serdecznie zapraszamy plantatorów aronii do przyłączenia się do organizacji, a wszystkich entuzjastów owoców aronii czarnoowocowej zapraszamy do współpracy.
Statut zrzeszenia
Deklaracja członkowska
KONTAKT                            
Copyright © 2016 "Aronia Polska". All rights reserved.