znajdz nas na FB

Wydarzenia

W ramach projektu realizowanego z KSOW pt. "Aronia... Na zdrowie! Najkrótsza droga z krzewu na stół" byliśmy obecni:

1. 6-7 września 2019 r. na Europejskim Festiwalu Smaku w Lublinie.
2. 8 września 2019 r. na Dożynkach Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie.
3. 14-15 września 2019 r. na Skierniewickim Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw.

Relacje z wydarzeń dostępne w zakladce "Projekt KSOW".

Broszura informacyjna

Broszura do pobrania w zakładce "Projekt KSOW"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Z A P R O S Z E N I E

 

Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA

 realizujące w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, projekt pn.

Aronia... Na zdrowie! Najkrótsza droga z krzewu na stół

zaprasza do odwiedzenia punktów informacyjnych: 

6-7 września 2019 r. w Lublinie

w trakcie Europejskiego Festiwalu Smaku

8 września 2019 r. w Ciechanowie

w trakcie Dożynek Województwa Mazowieckiego

14-15 września 2019 r. w Skierniewicach

w trakcie Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw

5-6 października 2019 r. w Szepietowie

w trakcie Targów Ogrodniczych „Jesień w sadzie i ogrodzie”

 

W punkcie informacyjnym będzie można dowiedzieć się jakie są zalety prozdrowotne aronii, w jaki sposób można ją przetwarzać w warunkach domowych i jak można wykorzystać gotowe wyroby aroniowe. W przekazywanej broszurze znajdą Państwo m.in. informacje dotyczące problemu związanego z wydłużonym łańcuchem dostaw wyrobów żywnościowych oraz dane teleadresowe plantacji i producentów wyrobów aroniowych, u których bezpośrednio można zaopatrzyć się w wysokiej jakości produkty. Przedstawimy Państwu paletę wyrobów aroniowych, będzie też można skosztować soku aroniowego i przekonać się o jego wyjątkowym smaku.

Zapraszamy!

Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii "ARONIA POLSKA"

Co z opłacalnością produkcji aronii ...

Na poniższym wykresie przedstawiono kalkulacje kosztów produkcji na podstawie przeciętnego plonu. Do obliczeń przyjęto, że przeciętny plon w 2019 roku wynosi 1,5t/ha, w 2018 wynosił 8t/ha, a w 2017 roku wyniósł 7,5t/ha.

CZAS NA POLSKIE SUPEROWOCE - ... teraz czas na aronie

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2019 roku odbyła się konferencja prasowa poświęcona aronii, która jest elementem prowadzonej kampanii promocyjno - informacyjnej pt. "Czas na polskie  superowoce". http://www.latozborowkami.pl.

 
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


 

Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii "ARONIA POLSKA" z siedzibą w Skierniewicach realizuje operację pt.

Aronia… Na zdrowie! Najkrótsza droga z krzewu na stół

Celem operacji jest rozpowszechnienie wiedzy wśród konsumentów o prozdrowotnych walorach owoców aronii i jej przetworów oraz zainteresowanie lokalnych przetwórców i przedstawicieli gastronomii aronią, jako wartościowym surowcem do produkcji wyrobów owocowych i przygotowywania potraw. Projekt ma także na celu promowanie skrócenia łańcucha dostaw, tak by w cenie dla klienta końcowego, maksymalnie ograniczyć marże kolejnych pośredników i koszty transportu.

 

Grupą docelową są: konsumenci, osoby odwiedzające imprezy plenerowe o charakterze rolno-spożywczym, lokalni producenci żywności, mający swoje stoiska na imprezach plenerowych o charakterze rolno-spożywczym oraz właściciele lokali gastronomicznych z okolic plantacji aronii i producentów wyrobów aroniowych, z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego.

 

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

  • broszura informacyjna „Aronia... Na zdrowie! Najkrótsza droga z krzewu na stół” zawierająca informacje o prozdrowotnych wartościach aronii, przykładowe przepisy na wyroby aroniowe i dania z aronią, opis zagadnienia dotyczącego krótkiego łańcucha dostaw produktów spożywczych, dane teleadresowe plantacji aronii z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego oraz ofertę produktów aroniowych wraz z danymi teleadresowymi producentów z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego

  • punkty informacyjne podczas imprez plenerowych o charakterze rolno-spożywczym organizowanych na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego w sierpniu i wrześniu 2019 r.

Planowane rezultaty/wyniki operacji/efekty: Oczekiwanym efektem długofalowym będzie zwiększenie, na lokalnych rynkach woj. łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego, oferty produktów aroniowych pochodzących zarówno bezpośrednio z gospodarstw, jak i z niewielkich lokalnych przetwórni. W połączeniu ze skróconym łańcuchem dostaw cena końcowa produktów powinna być przystępna i akceptowalna przez konsumentów. Ponadto oczekuje się, że także w lokalach gastronomicznych ww. województw pojawią się w stałej ofercie produkty aroniowe produkowane przez lokalnych przedsiębiorców lub bezpośrednio w gospodarstwach oraz dania, do przygotowania których wykorzystano aronię lub jej przetwory.

Instytucją odpowiedzialną za treść jest Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii "ARONIA POLSKA".

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Szacowanie szkód

Data publikacji: 20/05/2019
Przypominamy, że w związku z wystąpieniem w kwietniu i maju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych m.in.przymrozków, rolnicy mają możliwość złożenia wniosków do Urzędów Gmin o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach.

Zrębkowanie aronii

Data publikacji: 5/05/2019
Informujemy, że istnieje możliwość zamówienia usługi ścięcia i zrębkowania części naziemnej krzewów aronii celem jej odmłodzenia lub likwidacji. Ze względu na sporządzany harmonogram prac na kolejne 3 lata prosimy o składanie swoich potrzeb w tym zakresie z określeniem powierzchni plantacji, przeznaczonej do ścięcia oraz terminu wykonania usługi.

Koszt ścięcia 1ha wynosi 500 zł. Zgłoszenia proszę kierować do Stanisława Trzonkowskiego nr tel.: 608 316 466. Sprawa pilna.

Umowa kontraktacyjna - przedziały cenowe

Data publikacji: 29/04/2019
Na stronie internetowej MRiRW został zamieszczony projekt umowy kontraktacyjnej wraz z przedziałami cenowymi na sezon 2019, które zostały zweryfikowane przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Projekt ten został dostosowany do produktów sektora owoców: jabłko, porzeczka do mrożenia, porzeczka na koncentrat, aronia na koncentrat, wiśnia do mrożenia, wiśnia na koncentrat, truskawka do mrożenia, truskawka na koncentrat, malina do mrożenia, malina na koncentrat.

W dyskusji nad wzmacnianiem pozycji producentów rolnych w łańcuchu dostaw żywności, bardzo często podnoszone jest zagadnienie ceny, jako elementu istotnie wpływającego na kształt stosunków umownych. Rolnicy, jako najsłabsze ogniwo łańcucha żywnościowego, mają ograniczony wpływ na poziom uzyskiwanych przez nich cen za wyprodukowane produkty rolne. Odnosi się to w szczególności do produktów świeżych, szybko psujących się, np. owoców miękkich. Siłą przetargową dysponują podmioty silne ekonomicznie – przetwórstwo i handel.
Projekt umowy kontraktacyjnej na dostarczanie produktów rolnych wypracowano w 2018 r. w ramach powołanej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi grupy roboczej, w skład której weszli m.in. przedstawiciele organizacji zrzeszających producentów owoców oraz przedstawiciele branży przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Więcej na www.gov.pl (Projekt umowy i przedziały cenowe)
Źródło: MRiRW

Czas na polskie superowoce! - bezprecedensowa współpraca

Data publikacji: 29/04/2019

– Jeżeli nie zrozumiemy, że to konsument jest adresatem naszych wszystkich działań, to będziemy brnęli w jakiś ślepy zaułek – podkreślił szef resortu rolnictwa dziękując jednocześnie za inicjatywę kampanii promującej nasze owoce jagodowe.

 

Z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego 17 kwietnia 2019 r w Warce odbyło się uroczyste rozpoczęcie kampanii promującej owoce jagodowe – „Czas na polskie superowoce”.

 

Minister zwrócił uwagę, że producent jest tym, który odpowiada na oczekiwania konsumenta, oczywiście oczekiwania w sposób racjonalny, mądry kreowane.

 

– Musimy sobie odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób zwiększyć konsumpcję owoców i warzyw, jak powinien być zorganizowany skup, jak powinno być zorganizowane przetwórstwo? – stwierdził szef resortu rolnictwa.

 

– Wśród wielu osób funkcjonuje jeszcze przekonanie, że rynek wszystko wchłonie. Tak było kiedyś, ale dziś mamy nadwyżki, dziś jest trudno cokolwiek na nim ulokować, bo wszystko kierujemy do tego samego konsumenta – dodał.

 

– To bezprecedensowa współpraca. Grupy producentów i organizacje branżowe łączą siły, by skuteczniej budować nawyk codziennego spożywania owoców jagodowych – podkreślił minister Ardanowski i zapewnił, że – nie będzie żadnych cięć w wydatkach na promocję.

 

Celem rozpoczynającej się kampanii jest wzrost świadomości konsumentów o wyjątkowych walorach polskich owoców jagodowych – truskawek, borówek, czarnej porzeczki, minikiwi, jagody kamczackiej i aronii. Podejmowane działania maja budować nawyk codziennego spożywania tych owoców.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, a jego koszt realizacji wyniesie około 375 tysięcy złotych. Kampanię zrealizuje Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Sok z aronii obniża ciśnienie
Aronia - naturalna broń na choroby cywilizacyjne

Aronia świetnie radzi sobie z chorobami cywilizacyjnymi. Jakimi? Dlaczego powinni ją spożywać kierowcy, dzieci, seniorzy i osoby długo pracujące przy komputerze? O tym w Dzień Dobry TVN prowadząca cykl Naturalnie! Agnieszka Cegielska. ( kliknij tutaj )
KONTAKT                            
Copyright © 2016 "Aronia Polska". All rights reserved.