znajdz nas na FB

Konferencja nt. aronii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 17 listopada 2016 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowana została konferencja poświęcona Aronii
i jej znaczeniu dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. W konferencji uczestniczyli producenci owoców jagodowych, naukowcy i dziennikarze. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce dla Zrzeszonych.

Owocowanie aronii na plantacjach
w 2016 roku na terenach objętych zeszłorocznym niedoborem opadów deszczu

Jak wynika z informacji przekazywanych do zrzeszenia "Aronia Polska" przez plantatorów aronii, skutki zeszłoroczenj suszy przyczyniły się do znacznej obniżki plonu w sezonie 2016. Poniżej zdjęcia z plantacji aronii ( sierpień  2016 roku ).

Szkolenie Integrowana Produkcja Aronii

Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii "Aronia Polska" zaprasza członków zrzeszenia na szkolenie z zasad wdrożenia Integrowanej Produkcji Aronii. Szkolenie skierowane jest do plantatorów aronii czarnoowocowej, którzy są zainteresowani wprowadzeniem w swoim gospodarwstwie zasad Integrowanej Produkcji Aronii i uzyskaniem certyfikatu jakości IP.

Szkolenie odbedzie się w dniach 2 do 3 grudnia 2016 roku w Skierniewicach.

Czym jest Integrowana Produkcja (czytaj tu )
Szczegóły dotyczące szkolenia dostepne są w zakładce "Dla zrzeszonych"
KONTAKT                            
Copyright © 2016 "Aronia Polska". All rights reserved.