Projekt KSOW 2019

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii “ARONIA POLSKA” z siedzibą w Skierniewicach realizuje operację pt.

Aronia… Na zdrowie! Najkrótsza droga z krzewu na stół

Celem operacji jest rozpowszechnienie wiedzy wśród konsumentów o prozdrowotnych walorach owoców aronii i jej przetworów oraz zainteresowanie lokalnych przetwórców i przedstawicieli gastronomii aronią, jako wartościowym surowcem do produkcji wyrobów owocowych i przygotowywania potraw. Projekt ma także na celu promowanie skrócenia łańcucha dostaw, tak by w cenie dla klienta końcowego, maksymalnie ograniczyć marże kolejnych pośredników i koszty transportu.

Grupą docelową są: konsumenci, osoby odwiedzające imprezy plenerowe o charakterze rolno-spożywczym, lokalni producenci żywności, mający swoje stoiska na imprezach plenerowych o charakterze rolno-spożywczym oraz właściciele lokali gastronomicznych z okolic plantacji aronii i producentów wyrobów aroniowych, z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego.

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

  • broszura informacyjna „Aronia… Na zdrowie! Najkrótsza droga z krzewu na stół” zawierająca informacje o prozdrowotnych wartościach aronii, przykładowe przepisy na wyroby aroniowe i dania z aronią, opis zagadnienia dotyczącego krótkiego łańcucha dostaw produktów spożywczych, dane teleadresowe plantacji aronii z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego oraz ofertę produktów aroniowych wraz z danymi teleadresowymi producentów z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego.
  • punkty informacyjne podczas imprez plenerowych o charakterze rolno-spożywczym organizowanych na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego w sierpniu i wrześniu 2019 r.

Planowane rezultaty/wyniki operacji/efekty: Oczekiwanym efektem długofalowym będzie zwiększenie, na lokalnych rynkach woj. łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego, oferty produktów aroniowych pochodzących zarówno bezpośrednio z gospodarstw, jak i z niewielkich lokalnych przetwórni. W połączeniu ze skróconym łańcuchem dostaw cena końcowa produktów powinna być przystępna i akceptowalna przez konsumentów. Ponadto oczekuje się, że także w lokalach gastronomicznych ww. województw pojawią się w stałej ofercie produkty aroniowe produkowane przez lokalnych przedsiębiorców lub bezpośrednio w gospodarstwach oraz dania, do przygotowania których wykorzystano aronię lub jej przetwory.

Instytucją odpowiedzialną za treść jest Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii “ARONIA POLSKA”.

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Wydarzenia

  • Lublin – 6,7 września 2019 r.
  • Ciechanów – 8 września 2019 r.
  • Skierniewice – 14,15 września 2019 r.
  • Szepietowo – 5,6 październik 2019 r.