O zrzeszeniu

Władze – Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Aronii “Aronia Polska”

Władze zrzeszenia wybrane na walnym zgromadzeniu KZPA w dniu 22 października 2022 roku na 5-letnią kadencję.

Władze zrzeszenia:

Zarząd:

 • Robert Laskowski – prezes
 • Sylwester Tarkowski – wiceprezes

Członkowie zarządu:

 • Stanisław Trzonkowski

Komisja Rewizyjna:

 • Piotr Nowak
 • Leszek Spytek

Członkowie honorowi:

 • Iwona Wawer
 • Andrzej Karolak

Idea – Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Aronii “Aronia Polska”

Ideą Zrzeszenia jest wzmocnienie pozycji plantatorów aronii na rynku, negocjowanie w ich imieniu korzystnych kontraktów z odbiorcami owoców, propagowanie i reklamowanie owoców i wszelkich produktów, które powstają z użyciem aronii (soki, przetwory owocowo-warzywne, kosmetyki, syropy, lekarstwa itp) m.in. przez:

 • współpracę i wzajemną pomoc we wszystkich zamierzeniach zbiorowych, pożytecznych dla rozwoju produkcji aronii;
 • popularyzację konsumpcji aronii czarnoowocowej;
 • organizowanie sprzedaży, przetwórstwa i dystrybucji owoców;
 • wpływanie na ustalanie warunków sprzedaży i cen skupu;
 • inicjowanie i udzielanie pomocy w zakładaniu uprawy;
 • prowadzenie fachowego poradnictwa dla plantatorów;
 • współudział w ustalaniu programów produkcji;
 • zapoznawanie członków z metodami i kierunkami produkcji w kraju i za granicą;
 • współpracę z organizacjami naukowymi w celu wykorzystania prac badawczych w produkcji.

Serdecznie zapraszamy plantatorów aronii do przyłączenia się do organizacji, a wszystkich entuzjastów owoców aronii czarnoowocowej zapraszamy do współpracy.

Statut zrzeszeniapobierz plik

Deklaracja członkowskapobierz plik