O zrzeszeniu

Władze – Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Aronii “Aronia Polska”

Władze zrzeszenia wybrane na walnym zgromadzeniu KZPA w dniu 19 marca 2016 roku na kadencję 2016-2021.

Władze zrzeszenia:

Zarząd:

 • Andrzej Karolak – prezes
 • Łucja Orłow-Gozdowska – wiceprezes

Członkowie zarządu:

 • Stanisław Trzonkowski
 • Paweł Eggert
 • Robert Laskowski

Komisja Rewizyjna:

 • Kazimierz Pilarski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • Sylwester Tarkowski
 • Piotr Nowak

Idea – Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Aronii “Aronia Polska”

Ideą Zrzeszenia jest wzmocnienie pozycji plantatorów aronii na rynku, negocjowanie w ich imieniu korzystnych kontraktów z odbiorcami owoców, propagowanie i reklamowanie owoców i wszelkich produktów, które powstają z użyciem aronii (soki, przetwory owocowo-warzywne, kosmetyki, syropy, lekarstwa itp) m.in. przez:

 • współpracę i wzajemną pomoc we wszystkich zamierzeniach zbiorowych, pożytecznych dla rozwoju produkcji aronii;
 • popularyzację konsumpcji aronii czarnoowocowej;
 • organizowanie sprzedaży, przetwórstwa i dystrybucji owoców;
 • wpływanie na ustalanie warunków sprzedaży i cen skupu;
 • inicjowanie i udzielanie pomocy w zakładaniu uprawy;
 • prowadzenie fachowego poradnictwa dla plantatorów;
 • współudział w ustalaniu programów produkcji;
 • zapoznawanie członków z metodami i kierunkami produkcji w kraju i za granicą;
 • współpracę z organizacjami naukowymi w celu wykorzystania prac badawczych w produkcji.

Serdecznie zapraszamy plantatorów aronii do przyłączenia się do organizacji, a wszystkich entuzjastów owoców aronii czarnoowocowej zapraszamy do współpracy.

Statut zrzeszenia

Deklaracja członkowska

Pobierz plik

Pobierz plik