Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii “ARONIA POLSKA”
ul. Gałeckiego 14 lok B
96-100 Skierniewice

NIP: 775-264-53-29
KRS: 0000466216

Konto: PEKAO XI O. w Łodzi numer konta: 61124030731111001051942628

e-mail: biuro@aroniapolska.pl
www: https://www.aroniapolska.pl